Quick Start Guide

EVL Anonymization Trial
Průvodce instalací a konfigurací

Instalace

Zvolte instalační návod dle typu operačního systému:

Linux - RPM

Operační systémy na bázi Red Hat: Fedora, CentOS, Red Hat, Oracle Linux, atd. Instalace EVL anonymization
 1. sudo dnf install evl-anonymization-trial-1.1-2.static.x86_64.rpm
 2. /opt/EVL-Anonymization-1.1/bin/evl init
Přejděte na instalaci příkladu

Linux - DEB

Operační systémy na bázi Debianu:. Ubuntu, Debian, etc. Instalace EVL anonymization
 1. sudo apt install ./evl-anonymization-trial_1.1-2.static_amd64.deb
 2. /opt/EVL-Anonymization-1.1/bin/evl init
Přejděte na instalaci příkladu

Ubuntu - MS Windows

EVL Tool Anonymizace nemá nativní distribuci pro Microsoft Windows, ale s výhodou využívá sílící příklon Microsoftu k plné podpoře Linuxu prostřednictvím WSL (Windows Subsystem for Linux). Anonymizace běží na Ubuntu pod Windows, přičemž ke všem souborům (datovým i konfiguračním) lze přistupovat například pomocí Windows Exploreru, Excelu apod.

Instalace Ubuntu

Libovolné x86 PC s Windows 10, na které lze nainstalovat Microsoft Ubuntu.

Nainstalujte Ubuntu z Microsoft store.Instalace Windows Terminal

Windows Terminal není nutností, nicméně velmi zpříjemňuje práci s Ubuntu MS Windows.

Nainstalujte Windows Terminal z Microsoft store.Instalace EVL Anonymizace

Postupujte podle návodu na instalaci. Linux (DEB) instalace

Příklad použití

Pro demonstraci práce s EVL Anonymization použijeme triviální zadání:

 • anonymizovat data dvou csv souborů (addresses.csv, customers.csv) podle nastavených anonymizačních funkcí v konfiguračním souboru sample_source.csv.

Instalace a spuštění příkladu

Vytvoříme adresářovou strukturu pro příklad

evl anon project sample anon-sample
cd anon-sample

Vygenerujeme joby pro spuštění anonymizace

evl anon build configs/sample_source.csv

Spustíme anonymizaci vstupních souborů

evl run/anon/sample_source.addresses.evl
evl run/anon/sample_source.customers.evl

Struktura adresářů

Pomocí příkazu Tree získáte hierarchický seznam adresářů. Většina adresářů obsahuje interní funkce anonymizačního software. Pro testování chování anonymizace stačí měnit pouze:

 • konfigurační soubor sample_source.csv v adresáři configs
 • a datové soubory addresses.csv a customers.csv v adresáři data/source

Testování anonymizačních funkcí

Pro zjištění, jak fungují jednotlivé anonymizační funkce

 • V souboru anon-sample\configs\sample\source.csv a měňte hodnoty ve sloupci anon_type případně evl_value. Pro větší komfort lze využít možnosti editovat konfigurační soubor v excelu s implementovanými list_of_values.
 • Spusťte přegenerování jobů pomocí příkazu
  evl anon build configs/sample_source.csv
 • Spusťte anonymizaci příslušných souborů Spustíme anonymizaci vstupních souborů
  evl run/anon/sample_source.addresses.evl
  evl run/anon/sample_source.customers.evl
 • Sledujte změny v anonymizovaných souborech addresses.csv a customers.csv v adresáři data/source/anon

Založení vlastního projektu

Založte nový projekt v libovolném adresáři

evl anon project new <project_dir>

Nakopírujte datové soubory do adresáře <data_dir>

Vygenerujte standardní konfigurační soubor

evl anon source new <source_name> \
--guess-from-csv <path_to_folder_with_such_CSVs> \
--config-type=xlsx # or csv

Editujte konfigurační soubor.

Proveďte syntaktickou kontrolu konfiguračního souboru

anon check <config_file>

Vygenerujte anonymizační joby

evl anon build <config_file>

Spouštějte anonymizační joby (pro každý soubor existuje jeden job

evl run/anon/<file_x>.evl

Časté dotazy

Q: Jak nastavit parametry, pokud edituji data ve Windows prostředí

Oddělovač sloupců konfiguračních CSV souborů lze nastavit proměnnou EVL_CONFIG_FIELD_SEPARATOR, oddělovač sloupců anonymizovaných dat potom proměnnou EVL_DEFAULT_FIELD_SEPARATOR. Výchozími oddělovači jsou středníky. Windows konce řádků pak lze nastavit proměnnou EVL_ANON_EOL=”dos”. Všechny tyto proměnné lze nastavit v souboru project.sh.

Q: Jak odinstalovat starou verzi EVL Anononymizace

DEB: sudo apt remove evl-anonymization-trial
RPM: sudo dnf remove evl-anonymization-trial

Q: Proč se anonymizované soubory kumulují po každém spuštění

Toto je standardní chování. Generování vždy nových souborů lze docílit nastavení parametru EVL_ANON_APPEND=0 buď v configs/anon.*.sh file nebo project.sh.

Q: Jak zajistit správnou práci s Windows konci řádků

Standardně se předpokládají Linuxové konce řádků vstupních filů, tedy “\n”. Nastavení EVL_ANON_EOL=”dos” lze nastavit Windows konce řádků, tedy “\r\n”, v configs/anon.*.sh file nebo v project.sh.

Q: Jak zjistím, jestli je konfigurační soubor syntakticky v pořádku

Spustit příkaz

evl anon check
např evl anon check configs/sample_source.csv

Q: Proč se anonymizované soubory kumulují po každém spuštění

Toto je standardní chování. Generování vždy nových souborů kze docílit nastavení parametru EVL_ANON_APPEND=0 buď v configs/anon.*.sh file nebo project.sh.

Q: Chyba instalace Anonymizace

V některých případech pomůže update a pustit instalaci znovu

DEB: sudo apt remove evl-anonymization-trial
RPM: sudo dnf remove evl-anonymization-trial